ПОЛУЧАВАМ ЛИ ДОКУМЕНТ ЗА НАПРАВЕНО ПЛАЩАНЕ?

Да, в момента, в който получим вашето плащане (капаро/цяла сума/оставаща сума), издаваме е-фактура и ви я изпращаме по e-mail.